Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

sd

Sửa đổi luật để loại bỏ giấy phép trái ...

12:00 | 09/07/2018

Nội dung chủ yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch là bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm, như quy hoạch công ...
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực ... (02/07) Chính phủ ban hành nghị quyết về BOT (29/06) Sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng ... (08/06)
cntt

Chưa nên thông qua Luật Đặc khu!

12:00 | 06/06/2018

L.T.S: Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của dư luận. Trước khi Quốc hội quyết định thông qua dự luật này vào ngày 15-6, ...

ncs

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/6/2018

12:00 | 01/06/2018

Công khai danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược, sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 150 tỷ, hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông ...

ctl

Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018

12:00 | 29/05/2018

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1-7-2018= 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

undefined
bb

Bãi bỏ khoản chi ngoài lương của cán bộ công chức

12:00 | 23/05/2018

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của ...

ct

Chính thức tăng lương từ 1/7 tới

12:00 | 22/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

cp

Chính phủ trình sửa quy định về quy hoạch tại 13 luật

12:00 | 17/05/2018

Sáng 16/5 Chính phủ đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật.

undefined